0(0)

BẰNG CHỨNG CƠ ĐỐC NHÂN

 • bởi Hồng Ân
 • Cấp độ khóa học: Toàn Bộ
 • Tổng số đã đăng ký 5
 • Cập nhật cuối cùng 7 Tháng Sáu, 2021

Mô tả

BẰNG CHỨNG CƠ ĐỐC NHÂN

 • Chia thành 3 cấp độ: sơ, trung, và cao cấp.
 • Mỗi cấp bao gồm 10 bài học.
 • Mỗi bài học viên có 1 bài kiểm tra.
 • Cuối mỗi cấp sẽ có bài kiểm tra cuối kỳ.

Khóa học này dựa theo khóa học của Apologetics Press – Christian Evidences Study Course. Xem thêm tại đây.

Bạn sẽ học gì?

 • Nâng cao nhận biết về bằng chứng lý luận của tín đồ Đấng Christ.
 • Học để sẳn sàng trả lời thắc mắc về sự trông cậy sống.
 • Yêu mến Chúa và mọi người.

Chương Trình Học

2 Bài Học

Giới Thiệu

Giáo Án
Kiểm Tra

Sơ Cấp – Sự Hiện Hữu Của Đấng Tạo Hóa?

10 Bài học về nguyên nhân nguồn gốc của vũ trụ chứng minh sự hiện hữu của Đức Chúa Trời.

Người Hướng Dẫn

Hồng Ân

Giảng Viên

0 (0 xếp hạng)

1 Các khóa học

5 các học viên

0 (0 xếp hạng)

1 Các khóa học

0 các học viên

Quỳnh Như

Trợ Lý

0 (0 xếp hạng)

1 Các khóa học

0 các học viên

Miễn phí

Tài liệu bao gồm

 • Văn Bản.

Yêu cầu

 • Cầu nguyện trước khi học.
 • Đọc tất cả các câu Kinh Thánh được trích dẫn.
 • Ghi chú thông tin bài học.
 • Làm bài kiểm tra

Đối Tượng Học Viên

 • Cha Mẹ cần thông tin về nguồn gốc vũ trụ.
 • Muốn nâng cao đức tin của mình.

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

Scroll to Top